Eesti füüsikaolümpiaad

Jooksev info, ülesannete arhiiv, õppematerjalid

Rahvusvahelised võistlused 2017

| Comments

Eesti olümpiaadientusiastide vedamisel toimus 20.-24. maini Eestis esimene Euroopa füüsikaolümpiaad. Olümpiaadi kodulehelt on leitavad ülesanded, näidislahendused ja tulemused. NB! samuti on olümpiaadi lehelt järelvaadatavad akadeemilise ja ettevõtluse suunitlusega karjääripäevade videoloengud ja arutelud (esinejad on vinged ja inspireerivad, videosid on järelvaadatud tuhandeid kordi).

Indoneesias 16.-25. juulil toimunud rahvusvaheliselt füüsikaolümpiaadilt naasis Eesti võistkond kolme medali ja aukirjaga, vt pressiteade. Rahvusvahelistel olümpiaadidel osalenud Eesti õpilaste võistkonnafotod, tulemused ning ülesannete eestikeelsed tõlked on leitavad siin kodulehel IPhO rubriigist.

Põhja- ja Baltimaade olümpiaad

| Comments

Sel nädalal toimus Tallinnas 15. Põhja- ja Baltimaade füüsikaolümpiaad, millest võtsid osa kokku 64 parimat füüsikatundjat Soomest, Rootsist, Lätist ja Eestist.

Põhja- ja Baltimaade füüsikaolümpiaad on jätk Eesti-Soome maavõistluse pika-ajalisele traditsioonile, mis on alguse saanud soovist ühiselt välja valida võistkonnad rahvusvahelisele füüsikaolümpiaadile. Ühtlasi täidab see treeningvõistluse rolli, kus ülesannete raskusaste vastab rahvusvahelisele olümpiaadile ning lahendamiseks vajalikud teadmised võivad kohati väljuda kooli õppekava raamest. Kolme päeva sisse mahtus kaks viie-tunnist ülesannete lahendmise vooru, ekskursioon Tallinna vanalinnas, orienteerumisvõistlus Tallinna tehnikaülikooli lähiümbruses ning Energia avastuskeskuse külastus.

Võistluse võitis Matias Arola Soomest, talle järgnesid Taavet Kalda (Tallinna Reaalkool, 12. kl, õp Toomas Reimann) ja Kaarel Hänni (Tallinna Reaalkool, 12. kl, õp Toomas Reimann) Eestist. Nemad kolm tunnistati olümpiaadi kuld-auhinna vääriliseks. Eesti parimana sai Taavet Kalda eriauhinnana Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi 500-eurose uurimisstipendiumi, mille andis üle insituudi juht Urmas Nagel. Kaarel Hänni sai Robert Kitt’i välja pandud Benoit Madelbroti stipendiumifondist 300-eurose auhinna.

Lisaks kolmele kuld-auhinnale jagati välja ka 9 hõbe-auhinda ja 13 pronks-auhinda. Eesti õpilastest võitsid hõbe-auhinna Richard Luhtaru (Hugo Treffneri Gümnaasium, 10. kl, õp Siim Oks), Konstantin Dukatš (Narva Keeltelütseum, 9. kl, õp Aleksander Tšerkašin), Kaarel Kivisalu (Tallinna Reaalkool, 9. kl, õp Mart Kuurme) ja Paul Kerner (Tallinna Tõnismäe Reaalkool, 12. kl, õp Tamara Jevsejeva). Neist igaüks sai autasuks 175-eurose Benoit Mandelbroti stipendiumi. Pronks-auhinna teenisid Eesti õpilastest välja Eva-Maria Tõnson (Hugo Treffneri Gümnaasium, 12. kl, õp Madis Reemann), Roman Oleinik (Narva Pähklimäe Gümnaasium, 11. kl, õp Mikhail Emeljanov) ja Hannes Kuslap (Hugo Treffneri Gümnaasium, 10. kl, õp Siim Oks).

Viis parimat Eesti õpilast (Taavet Kalda, Kaarel Hänni, Richard Luhtaru, Konstantin Dukatš ja Kaarel Kivisalu) on arvatud nii maikuus Eestis toimuva esimese Euroopa füüsikaolümpiaadi kui ka suvel Indoneesias toimuva rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi Eesti võistkondadesse. Kuna rahvusvaheline füüsika- ja matemaatikaolümpiaad kattuvad ajaliselt, võib juhtuda, et mõned võistkonda valituist pääsevad ka matemaatikaolümpiaadi võistkonda ning otsustavad viimase kasuks. Seetõttu nimetame ka võistkonna varuliikmed: Paul Kerner ja Eva-Maria Tõnson.

Stipendiumisaajad on dokumenteeritud žürii otsuses.

Võistluse detailsed tulemused on esitatud siin tabelis. Võistluse eelnevate aastakäikude ülesanded, lahendused, tulemused jms on leitav Jaan Kalda hallatavalt olümpiaadilehelt.

Fotomeenutusi olümpiaadist saab näha siit galeriist.

Videomeenutus olümpiaadist:

Lõppvooru tulemused

| Comments

Sel nädalavahetusel (15. – 16. aprill) toimus Tartus Physicumis 64. Eesti füüsikaolümpiaadi lõppvoor, kus osales 113 parimat ainetudjat üle Eesti.

Õpilastel tuli viie tunni jooksul lahendada nii teoreetilisi kui eksperimentaalülesandeid. Lisaks ülesannete lahendamisele osalesid õpilased aktiivselt ka SPARK Makerlabi kõlari ehitamise töötoas ning kuulasid Erik Tamre huviloengut.

Gümnaasiumi arvestuses võitis olümpiaadi Taavet Kalda (Tallinna Reaalkool, 12. kl, õp Toomas Reimann), talle järgnesid Konstantin Dukatš (Narva Keeltelütseum, 9. kl, õp Aleksander Tšerkašin) ja Richard Luhtaru (Hugo Treffneri Gümnaasium, 10. kl, õp Siim Oks). Põhikooli arvestuses oli parim Hanna-Riia Allas (Tartu Veeriku Kool, 9. kl, õp Koit Timpmann), talle järgnesid Juhan Oskar Hennoste (Miina Härma Gümnaasium, 9. kl, õp Erkki Tempel) ja Leonid Zinatullin (Elva Gümnaasium, 9. kl, õp Geil Siim).

Sarnaselt eelnevatele aastatele on jätkunud trend, kus mõned põhikooliõpilased on julgenud end lõppvoorus gümnaasiumiõpilaste konkurentsis proovile panna: 9. klassi õpilased Konstantin Dukatš, Kaarel Kivisalu, Kaarel Paal ja Hendrik Vija said kõik sellega väga edukalt hakkama.

Olümpiaadi üldvõitja Taavet Kalda on automaatselt arvatud Eesti võistkonda sel suvel Indoneesias toimuval rahvusvahelisel füüsikaolümpiaadil. Ülejäänud neli koondislast selguvad XV Põhja- ja Baltimaade olümpiaadil, mis toimub 3.-5. mail Tallinnas. Samuti valitakse seal Eesti võiskond esimesele Euroopa füüsikaolümpiaadile, mis toimub 20.-24. mail Tartus.

Zürii otsuses on dokumenteeritud auhinnasaajad ning nimetatud Põhja- ja Baltimaade olümpiaadile kutsutud õpilased. Parimatele panid auhinnad välja TÜ füüsika instutuut, TTÜ, Robert Kitt, EFS.

Detailsed tulemuste protokollid:

Gümnaasiumi tulemused: koond 10. kl 11. kl 12. kl
Põhikooli tulemused: koond 8. kl 9. kl

Täname kõiki lõppvoorus osalenud õpilasi ning nende õpetajaid ning soovime jõudu järgmiseks olümpiaadihooajaks valmistumisel või ülikooliõpinguteks!

Lõppvooru kutsed

| Comments

Avaldame lõppvooru (15. – 16. aprillil Tartus) kutsutud õpilaste lõpliku nimekirja. (Infoks: eelregistreerumise põhjal teatas oma lõppvoorus mitteosalemisest 6 õpilast, selle võrra oleme saanud kutsuda täiendavalt õpilasi üleriigilise pingerea alusel).

NB! Lõppvooru korralduslik info, ajakava ja registreerumisinfo on leitav teaduskooli kodulehelt.

Piirkonnavooru võitjad ja statistika

| Comments

Vastavalt olümpiaadi juhendile avaldame füüsikaolümpaadi piirkondade võitjatena ja varasemate võistluste põhjal lõppvooru (15. – 16. aprill) pääsenud õpilaste nimekirja. Kutsutuil on kohustus hiljemalt 20. veebruariks teatada registreerumislehe kaudu oma osalemisest/mitteosalemisest lõppvoorus. Ülejäänud lõppvooru kohad jagatakse üleriigilise pingerea alusel ning kutsutute nimekirjad avaldatakse hiljemalt 27. veebruaril.

Ühtlasi avaldame piirkonnavooru osalemisstatistikat. Piirkonnavoor toimub korraga 20 Eesti paigas, iga piirkonna kohta avaldame osalejeta arvu nii põhikooli kui gümnaasiumi vanuserühmas ning ka iga klassi võitjate keskmised punktisummad:

Piirkonnavooru ülesanded lahendused

| Comments

Avaldame täna (28. jaanuaril 2017) toimunud füüsikaolümpiaadi piirkonnavooru ülesanded ja lahendused.

Gümnaasium: ülesanded vene keeles lahendused
Põhikool: ülesanded vene keeles lahendused

Vastavalt olümpiaadi juhendile avaldame 6. veebruaril piirkondade võitjatena lõppvooru pääsenud õpilaste nimekirja. Kutsutuil on ühtlasi kohustus hiljemalt 20. veebruariks teatada oma osalemisest/mitteosalemisest lõppvoorus. Ülejäänud lõppvooru kohad jagakse üleriigilise pingeareal alusel ning kutstute nimekirjad avaldatakse hiljemalt 27. veebruaril.

Lahtine võistlus

| Comments

Tänavune füüsika lahtine võistlus toimus 26. novembril 2016 korraga seitsmes Eesti linnas. Nooremas rühmas (8.-10. kl) osales lahtisel võistlusel 168 õpilast ning vanemas rühmas (11.-12. kl) osales 68 õpilast. Nooremas rühmas oli parim Hannes Kuslap (Hugo Treffneri Gümnaasium, 10. kl, õp Siim Oks), talle järgnesid Toomas Tennisberg (Hugo Treffneri Gümnaasium, 10. kl, õp Madis Reemann ) ja Leonid Zinatullin (Elva Gümnaasium, 9. kl, õp Geil Siim). Vanemas rühmas võitis Paul Kerner (Tallinna Tõnismäe Reaalkool, 12. kl, õp Tamara Jevsejeva), talle järgnesid Kaarel Hänni (Tallinna Reaalkool, 12. kl, õp Toomas Reimann) ja Kaarel Kivisalu (Tallinna Reaalkool, 9. kl, õp Mart Kuurme). Olgu lisatud, et nii Hannes Kuslap kui Paul Kerner teenisid oma võidud välja silmapaistva maksimuskooriga. Palju õnne võitjatele!

Täpsemate tulemustega on võimalik tutuvuda järgnevates tabelites:

Noorem rühm: Koond 8. kl 9. kl 10. kl
Vanem rühm: Koond 11. kl 12. kl

Ühtlasi avaldame ka praguse seisuga (kevadise lõppvooru ja nüüdse lahtise võistluse põhjal) olümpiaadi lõppvooru (15.-16. aprill 2017) kutsutavate õpilaste nimekirja. Ülejäänud kutsed jagatakse 28. jaanuaril toimuva piirkonnavooru põhjal.

Õpilastel oli võimalik lahendada 10 ülesannet, millest arvesse läksid 6 suurima punktide arvu saanud lahendust. Ülesanded katsid kõiki peamisi koolifüüsika valdkondi, samas sisaldades ka olukordi praktilisest elust. Näiteks vanemas rühmas uuriti maja küttesüsteemi lisatava paisupaagi rolli ning nooremas rühmas arvutati Päikese keskmise kiirgusvõimsuse põhjal aastante sademete hulk maapinnal (mis muide klappis hästi mõõdetud globaalse keskväärtusega 990 mm aastas). Soovitame huvilistel tutvuda lahtise võistluse ülesannete ja detailsete näidislahendustega:

Vanem rühm: ülesanded vene keeles lahendused
Noorem rühm: ülesanded vene keeles lahendused

(NB! Toomaks esile olümpiaadižürii liikmete erilist panust originaalsete ülesannate loomisesse, oleme nimeliselt välja toonud ülesannete ja lahenduste autorid ning kavatseme seda traditsiooni jätkata ka edaspidi.)

Eesti-Soome tulemused

| Comments

Sel nädalal (25.-27. aprillil) toimus Tallinnas 14. korda Eesti-Soome maavõistlus füüsikas, millest seekord võtsid osa ka Rootsi ja Läti võistkonnad. Võistlusest võttis osa kokku 64 õpilast. Võistluse kaksikvõit tuli Eestisse – võrdse punktisummaga võitsid võistluse Kristjan Kongas ja Taavet Kalda.

Võistlus toimus Tallinna tehnikaülikooli ruumides, kus õpilastel tuli kahel päeval pead murda tõsiste füüsikaülesannetega. Ülesannete temaatika ulatus klassikalisest koolifüüsikast kuni kaasaegsete elektroonika-komponentideni. Näiteks ajaloolise tagasivaatena said õpilased panna end 19. sajandi suurte matemaatikute ja füüsikute rolli ning välja nuputada, kuidas arvutada maakera pöörlemise mõju teatud eksperimentide tulemustele.

Vaba aja sisustamiseks korraldati õpilastele ekskursioon Tallinna vanalinnas ning orienteerumisvõistlus ülikoolilinnakus. Olümpiaadi lõpetamine toimus Tallinna raekoja uhkes saalis, kus lisaks auhinnatseremooniale kuulati ka akadeemilist lühiloengut, mille pidas KBFI direktor Urmas Nagel.

Sarnaselt teiste rahvusvaheliste olümpiaadiga otsustati seekord auhinnad jagada kategooriatesse: 4 kuld-auhinda, 8 hõbe-auhinda ning 12 pronks-auhinda.

Võistluse võitsid võrdse punktiskooriga (55,75 punkti 76-st) Kristjan Kongas (Tallinna Reaalkool, 12. kl, õp Mart Kuurme) ja Taavet Kalda (Tallinna Reaalkool, 11. kl, õp Toomas Reimann). Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut pani võitjatele võlja 500-eurosed uurimisstipendiumid. Neile järgnesid Soome õpilased Juha Eric Hyyppä ja Arttu Tolvanen.

Hõbe-auhinnad teeninud Eesti õpilastele pani Swedbank Eesti juhatuse esimees Robert Kitt välja 200-eurosed stipendiumid “Benoit Mandelbroti jälgedes”, mille said 45,25 punktiga Kaarel Hänni (Tallinna Reaalkool, 11. kl, õp Toomas Reimann), 43 punktiga Jonatan Kalmus (Hugo Treffneri Gümnaasium, 12. kl, õp Madis Reemann) ning 41,6 punktiga Richard Luhtaru (Miina Härma Gümnaasium, 9. kl, õp Erkki Tempel).

Pronks-auhinna väärilistele Eesti õpilastele andis Robert Kitt välja 100-eurosed stipendiumid, mille said 30,5 punktiga Airon Johannes Oravas (Tallinna Reaalkool, 10. kl, õp Toomas Reimann), 27,75 punktiga Paul Kerner (Tallinna Tõnismäe Reaalkool, 11. kl, õp Tamara Jevsejeva), 26,15 punktiga Eva-Maria Tõnson (Hugo Treffneri Gümnaasium, 11. kl, õp Madis Reemann) ning 25,8 punktiga Markus Rene Pae (Gustav Adolfi Gümnaasium, 12. kl, õp Virgi Roop).

Parimate eksperimentaatorite eriauhinnad said Taavet Kalda ja Kaarel Kivisalu (Tallinna Reaalkool, 8. kl, õp Mart Kuurme).

Stipendiumisaajad on dokumenteeritud žürii otsuses.

Võistluse detailsete tulemustega saab tutvuda siin.

Vastavalt võistluse tulemustele arvatakse juulis Šveitsis toimuva rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi Eesti võistkonna liikmeteks Kristjan Kongas, Taavet Kalda, Kaarel Hänni, Jonatan Kalmus ja Richard Luhtaru.

Lõppvooru tulemused

| Comments

Sel nädalavahetusel (9. – 10. aprill) toimus Tartus Physicumis 63. Eesti füüsikaolümpiaadi lõppvoor, kuhu oli kutsutud osalema 120 parimat ainetudjat üle Eesti.

Õpilastel tuli lahendada viie tunni jooksul nii teoreetilisi kui eksperimentaalülesandeid, mille temaatika varieerus klassikalisest koolifüüsikast kuni lihtsama tuumafüüsikani – näiteks tuli õpilastel arvutada ohutu diktüoneemakilda kivimitükikese mass, millest tekkinud radioaktiivne kiirgus jääks veel lubatud normidesse. Eksperimentaalselt uuriti näiteks tiiviku pöörlemissageduse ja võimsuse vahelist seost, mille otsene praktiline rakendus puudutab tuulegeneraatoreid: kuidas on seotud tuulekiirus ja saadav elektrivõimsus.

Lisaks ülesannete lahendamisele oli õpilastele võimalik kuulata motiveerivad huviloengud, mille pidasid Eesti Energia kodukliendi ärijuht Taavi Pungas ning ESTCube’i meeskonnajuht Karl Reinkubjas.

Gümnaasiumi arvestuses võitis olümpiaadi Kristjan Kongas (Tallinna Reaalkool, 12. kl, õp Mart Kuurme), talle järgnes napi vahega Taavet Kalda (Tallinna Reaalkool, 11. kl, õp Toomas Reimann). Põhikooli arvestuses olid parimad Hendrik Vija (Miina Härma Gümnaasium, 8. kl, õp Erkki Tempel) ning Hannes Kuslap (Miina Härma Gümnaasium, 9. kl, õp Erkki Tempel / Richard Luhtaru).

Üldvõitjale Kristjan Kongasele pani eriauhinna välja TÜ füüsika instituut. Swedbanki juhatuse esimees Robert Kitt andis välja stipendiumi “Benoit Mandelbroti jälgedes”, mille said Taavet Kalda, Hendrik Vija ja Hannes Kuslap (igaüks 250 eurot). Eesti füüsika seltsi eriauhinna sai Taavet Kalda.

Tallinna Tehnikaülikooli poolt välja pandud stipendiumi “Mente et manu” said gümnaasiumi astmes (9. klassi õpilane) Richard Luhtaru (150 eurot), Kaarel Hänni (130 eurot), Oliver Nisumaa (130 eurot), Jonatan Kalmus (130 eurot) ning põhikooliastmes Kaarel Paal (130 eurot) ja Hanna-Riia Allas (130 eurot).

Zürii otsuses on dokumenteeritud auhinnasaajad ning nimetatud (punktid VIII ja IX) Eesti võistkonna liikmed 14. Eesti-Soome olümpiaadile, mis toimub 25.-27. aprillil Tallinnas.

Avaldame järgnevalt ka lõplikud tulemuste protokollid:

Gümnaasiumi tulemused: koond 10. kl 11. kl 12. kl
Põhikooli tulemused: koond 8. kl 9. kl

Täname kõiki lõppvoorus osalenud õpilasi ning nende õpetajaid ning soovime jõudu järgmiseks olümpiaadihooajaks valmistumisel või ülikooliõpinguteks!