Eesti füüsikaolümpiaad

Jooksev info, ülesannete arhiiv, õppematerjalid

Lõppvooru tulemused

| Comments

Avaldame sel nädalavahetusel (14.-15. aprill 2018) toimunud 65. füüsikaolümpiaadi lõppvooru tulemused.

Gümnaasiumi tulemused: koond 10. kl 11. kl 12. kl
Põhikooli tulemused: koond 8. kl 9. kl

Täname kõiki lõppvoorus osalenud õpilasi ning nende õpetajaid ning soovime jõudu järgmiseks olümpiaadihooajaks valmistumisel või ülikooliõpinguteks!

Põhja- ja Baltimaade olümpiaad

| Comments

Sel nädalal toimus Tallinnas 15. Põhja- ja Baltimaade füüsikaolümpiaad, millest võtsid osa kokku 64 parimat füüsikatundjat Soomest, Rootsist, Lätist ja Eestist.

Põhja- ja Baltimaade füüsikaolümpiaad on jätk Eesti-Soome maavõistluse pika-ajalisele traditsioonile, mis on alguse saanud soovist ühiselt välja valida võistkonnad rahvusvahelisele füüsikaolümpiaadile. Ühtlasi täidab see treeningvõistluse rolli, kus ülesannete raskusaste vastab rahvusvahelisele olümpiaadile ning lahendamiseks vajalikud teadmised võivad kohati väljuda kooli õppekava raamest. Kolme päeva sisse mahtus kaks viie-tunnist ülesannete lahendmise vooru, ekskursioon Tallinna vanalinnas, orienteerumisvõistlus Tallinna tehnikaülikooli lähiümbruses ning Energia avastuskeskuse külastus.

Võistluse võitis Matias Arola Soomest, talle järgnesid Taavet Kalda (Tallinna Reaalkool, 12. kl, õp Toomas Reimann) ja Kaarel Hänni (Tallinna Reaalkool, 12. kl, õp Toomas Reimann) Eestist. Nemad kolm tunnistati olümpiaadi kuld-auhinna vääriliseks. Eesti parimana sai Taavet Kalda eriauhinnana Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi 500-eurose uurimisstipendiumi, mille andis üle insituudi juht Urmas Nagel. Kaarel Hänni sai Robert Kitt’i välja pandud Benoit Madelbroti stipendiumifondist 300-eurose auhinna.

Lisaks kolmele kuld-auhinnale jagati välja ka 9 hõbe-auhinda ja 13 pronks-auhinda. Eesti õpilastest võitsid hõbe-auhinna Richard Luhtaru (Hugo Treffneri Gümnaasium, 10. kl, õp Siim Oks), Konstantin Dukatš (Narva Keeltelütseum, 9. kl, õp Aleksander Tšerkašin), Kaarel Kivisalu (Tallinna Reaalkool, 9. kl, õp Mart Kuurme) ja Paul Kerner (Tallinna Tõnismäe Reaalkool, 12. kl, õp Tamara Jevsejeva). Neist igaüks sai autasuks 175-eurose Benoit Mandelbroti stipendiumi. Pronks-auhinna teenisid Eesti õpilastest välja Eva-Maria Tõnson (Hugo Treffneri Gümnaasium, 12. kl, õp Madis Reemann), Roman Oleinik (Narva Pähklimäe Gümnaasium, 11. kl, õp Mikhail Emeljanov) ja Hannes Kuslap (Hugo Treffneri Gümnaasium, 10. kl, õp Siim Oks).

Viis parimat Eesti õpilast (Taavet Kalda, Kaarel Hänni, Richard Luhtaru, Konstantin Dukatš ja Kaarel Kivisalu) on arvatud nii maikuus Eestis toimuva esimese Euroopa füüsikaolümpiaadi kui ka suvel Indoneesias toimuva rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi Eesti võistkondadesse. Kuna rahvusvaheline füüsika- ja matemaatikaolümpiaad kattuvad ajaliselt, võib juhtuda, et mõned võistkonda valituist pääsevad ka matemaatikaolümpiaadi võistkonda ning otsustavad viimase kasuks. Seetõttu nimetame ka võistkonna varuliikmed: Paul Kerner ja Eva-Maria Tõnson.

Stipendiumisaajad on dokumenteeritud žürii otsuses.

Võistluse detailsed tulemused on esitatud siin tabelis. Võistluse eelnevate aastakäikude ülesanded, lahendused, tulemused jms on leitav Jaan Kalda hallatavalt olümpiaadilehelt.

Fotomeenutusi olümpiaadist saab näha siit galeriist.

Lõppvooru tulemused

| Comments

Sel nädalavahetusel (15. – 16. aprill) toimus Tartus Physicumis 64. Eesti füüsikaolümpiaadi lõppvoor, kus osales 113 parimat ainetudjat üle Eesti.

Õpilastel tuli viie tunni jooksul lahendada nii teoreetilisi kui eksperimentaalülesandeid. Lisaks ülesannete lahendamisele osalesid õpilased aktiivselt ka SPARK Makerlabi kõlari ehitamise töötoas ning kuulasid Erik Tamre huviloengut.

Gümnaasiumi arvestuses võitis olümpiaadi Taavet Kalda (Tallinna Reaalkool, 12. kl, õp Toomas Reimann), talle järgnesid Konstantin Dukatš (Narva Keeltelütseum, 9. kl, õp Aleksander Tšerkašin) ja Richard Luhtaru (Hugo Treffneri Gümnaasium, 10. kl, õp Siim Oks). Põhikooli arvestuses oli parim Hanna-Riia Allas (Tartu Veeriku Kool, 9. kl, õp Koit Timpmann), talle järgnesid Juhan Oskar Hennoste (Miina Härma Gümnaasium, 9. kl, õp Erkki Tempel) ja Leonid Zinatullin (Elva Gümnaasium, 9. kl, õp Geil Siim).

Sarnaselt eelnevatele aastatele on jätkunud trend, kus mõned põhikooliõpilased on julgenud end lõppvoorus gümnaasiumiõpilaste konkurentsis proovile panna: 9. klassi õpilased Konstantin Dukatš, Kaarel Kivisalu, Kaarel Paal ja Hendrik Vija said kõik sellega väga edukalt hakkama.

Olümpiaadi üldvõitja Taavet Kalda on automaatselt arvatud Eesti võistkonda sel suvel Indoneesias toimuval rahvusvahelisel füüsikaolümpiaadil. Ülejäänud neli koondislast selguvad XV Põhja- ja Baltimaade olümpiaadil, mis toimub 3.-5. mail Tallinnas. Samuti valitakse seal Eesti võiskond esimesele Euroopa füüsikaolümpiaadile, mis toimub 20.-24. mail Tartus.

Zürii otsuses on dokumenteeritud auhinnasaajad ning nimetatud Põhja- ja Baltimaade olümpiaadile kutsutud õpilased. Parimatele panid auhinnad välja TÜ füüsika instutuut, TTÜ, Robert Kitt, EFS.

Detailsed tulemuste protokollid:

Gümnaasiumi tulemused: koond 10. kl 11. kl 12. kl
Põhikooli tulemused: koond 8. kl 9. kl

Täname kõiki lõppvoorus osalenud õpilasi ning nende õpetajaid ning soovime jõudu järgmiseks olümpiaadihooajaks valmistumisel või ülikooliõpinguteks!

Lõppvooru kutsed

| Comments

Avaldame lõppvooru (15. – 16. aprillil Tartus) kutsutud õpilaste lõpliku nimekirja. (Infoks: eelregistreerumise põhjal teatas oma lõppvoorus mitteosalemisest 6 õpilast, selle võrra oleme saanud kutsuda täiendavalt õpilasi üleriigilise pingerea alusel).

NB! Lõppvooru korralduslik info, ajakava ja registreerumisinfo on leitav teaduskooli kodulehelt.

Piirkonnavooru võitjad ja statistika

| Comments

Vastavalt olümpiaadi juhendile avaldame füüsikaolümpaadi piirkondade võitjatena ja varasemate võistluste põhjal lõppvooru (15. – 16. aprill) pääsenud õpilaste nimekirja. Kutsutuil on kohustus hiljemalt 20. veebruariks teatada registreerumislehe kaudu oma osalemisest/mitteosalemisest lõppvoorus. Ülejäänud lõppvooru kohad jagatakse üleriigilise pingerea alusel ning kutsutute nimekirjad avaldatakse hiljemalt 27. veebruaril.

Ühtlasi avaldame piirkonnavooru osalemisstatistikat. Piirkonnavoor toimub korraga 20 Eesti paigas, iga piirkonna kohta avaldame osalejeta arvu nii põhikooli kui gümnaasiumi vanuserühmas ning ka iga klassi võitjate keskmised punktisummad: