Eesti füüsikaolümpiaad

Jooksev info, ülesannete arhiiv, õppematerjalid

Lõppvooru kutsed

| Comments

Avaldame lõppvooru (15. – 16. aprillil Tartus) kutsutud õpilaste lõpliku nimekirja. (Infoks: eelregistreerumise põhjal teatas oma lõppvoorus mitteosalemisest 6 õpilast, selle võrra oleme saanud kutsuda täiendavalt õpilasi üleriigilise pingerea alusel).

NB! Lõppvooru korralduslik info, ajakava ja registreerumisinfo on leitav teaduskooli kodulehelt.

Piirkonnavooru võitjad ja statistika

| Comments

Vastavalt olümpiaadi juhendile avaldame füüsikaolümpaadi piirkondade võitjatena ja varasemate võistluste põhjal lõppvooru (15. – 16. aprill) pääsenud õpilaste nimekirja. Kutsutuil on kohustus hiljemalt 20. veebruariks teatada registreerumislehe kaudu oma osalemisest/mitteosalemisest lõppvoorus. Ülejäänud lõppvooru kohad jagatakse üleriigilise pingerea alusel ning kutsutute nimekirjad avaldatakse hiljemalt 27. veebruaril.

Ühtlasi avaldame piirkonnavooru osalemisstatistikat. Piirkonnavoor toimub korraga 20 Eesti paigas, iga piirkonna kohta avaldame osalejeta arvu nii põhikooli kui gümnaasiumi vanuserühmas ning ka iga klassi võitjate keskmised punktisummad:

Piirkonnavooru ülesanded lahendused

| Comments

Avaldame täna (28. jaanuaril 2017) toimunud füüsikaolümpiaadi piirkonnavooru ülesanded ja lahendused.

Gümnaasium: ülesanded vene keeles lahendused
Põhikool: ülesanded vene keeles lahendused

Vastavalt olümpiaadi juhendile avaldame 6. veebruaril piirkondade võitjatena lõppvooru pääsenud õpilaste nimekirja. Kutsutuil on ühtlasi kohustus hiljemalt 20. veebruariks teatada oma osalemisest/mitteosalemisest lõppvoorus. Ülejäänud lõppvooru kohad jagakse üleriigilise pingeareal alusel ning kutstute nimekirjad avaldatakse hiljemalt 27. veebruaril.

Lahtine võistlus

| Comments

Tänavune füüsika lahtine võistlus toimus 26. novembril 2016 korraga seitsmes Eesti linnas. Nooremas rühmas (8.-10. kl) osales lahtisel võistlusel 168 õpilast ning vanemas rühmas (11.-12. kl) osales 68 õpilast. Nooremas rühmas oli parim Hannes Kuslap (Hugo Treffneri Gümnaasium, 10. kl, õp Siim Oks), talle järgnesid Toomas Tennisberg (Hugo Treffneri Gümnaasium, 10. kl, õp Madis Reemann ) ja Leonid Zinatullin (Elva Gümnaasium, 9. kl, õp Geil Siim). Vanemas rühmas võitis Paul Kerner (Tallinna Tõnismäe Reaalkool, 12. kl, õp Tamara Jevsejeva), talle järgnesid Kaarel Hänni (Tallinna Reaalkool, 12. kl, õp Toomas Reimann) ja Kaarel Kivisalu (Tallinna Reaalkool, 9. kl, õp Mart Kuurme). Olgu lisatud, et nii Hannes Kuslap kui Paul Kerner teenisid oma võidud välja silmapaistva maksimuskooriga. Palju õnne võitjatele!

Täpsemate tulemustega on võimalik tutuvuda järgnevates tabelites:

Noorem rühm: Koond 8. kl 9. kl 10. kl
Vanem rühm: Koond 11. kl 12. kl

Ühtlasi avaldame ka praguse seisuga (kevadise lõppvooru ja nüüdse lahtise võistluse põhjal) olümpiaadi lõppvooru (15.-16. aprill 2017) kutsutavate õpilaste nimekirja. Ülejäänud kutsed jagatakse 28. jaanuaril toimuva piirkonnavooru põhjal.

Õpilastel oli võimalik lahendada 10 ülesannet, millest arvesse läksid 6 suurima punktide arvu saanud lahendust. Ülesanded katsid kõiki peamisi koolifüüsika valdkondi, samas sisaldades ka olukordi praktilisest elust. Näiteks vanemas rühmas uuriti maja küttesüsteemi lisatava paisupaagi rolli ning nooremas rühmas arvutati Päikese keskmise kiirgusvõimsuse põhjal aastante sademete hulk maapinnal (mis muide klappis hästi mõõdetud globaalse keskväärtusega 990 mm aastas). Soovitame huvilistel tutvuda lahtise võistluse ülesannete ja detailsete näidislahendustega:

Vanem rühm: ülesanded vene keeles lahendused
Noorem rühm: ülesanded vene keeles lahendused

(NB! Toomaks esile olümpiaadižürii liikmete erilist panust originaalsete ülesannate loomisesse, oleme nimeliselt välja toonud ülesannete ja lahenduste autorid ning kavatseme seda traditsiooni jätkata ka edaspidi.)

Eesti-Soome tulemused

| Comments

Sel nädalal (25.-27. aprillil) toimus Tallinnas 14. korda Eesti-Soome maavõistlus füüsikas, millest seekord võtsid osa ka Rootsi ja Läti võistkonnad. Võistlusest võttis osa kokku 64 õpilast. Võistluse kaksikvõit tuli Eestisse – võrdse punktisummaga võitsid võistluse Kristjan Kongas ja Taavet Kalda.

Võistlus toimus Tallinna tehnikaülikooli ruumides, kus õpilastel tuli kahel päeval pead murda tõsiste füüsikaülesannetega. Ülesannete temaatika ulatus klassikalisest koolifüüsikast kuni kaasaegsete elektroonika-komponentideni. Näiteks ajaloolise tagasivaatena said õpilased panna end 19. sajandi suurte matemaatikute ja füüsikute rolli ning välja nuputada, kuidas arvutada maakera pöörlemise mõju teatud eksperimentide tulemustele.

Vaba aja sisustamiseks korraldati õpilastele ekskursioon Tallinna vanalinnas ning orienteerumisvõistlus ülikoolilinnakus. Olümpiaadi lõpetamine toimus Tallinna raekoja uhkes saalis, kus lisaks auhinnatseremooniale kuulati ka akadeemilist lühiloengut, mille pidas KBFI direktor Urmas Nagel.

Sarnaselt teiste rahvusvaheliste olümpiaadiga otsustati seekord auhinnad jagada kategooriatesse: 4 kuld-auhinda, 8 hõbe-auhinda ning 12 pronks-auhinda.

Võistluse võitsid võrdse punktiskooriga (55,75 punkti 76-st) Kristjan Kongas (Tallinna Reaalkool, 12. kl, õp Mart Kuurme) ja Taavet Kalda (Tallinna Reaalkool, 11. kl, õp Toomas Reimann). Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut pani võitjatele võlja 500-eurosed uurimisstipendiumid. Neile järgnesid Soome õpilased Juha Eric Hyyppä ja Arttu Tolvanen.

Hõbe-auhinnad teeninud Eesti õpilastele pani Swedbank Eesti juhatuse esimees Robert Kitt välja 200-eurosed stipendiumid “Benoit Mandelbroti jälgedes”, mille said 45,25 punktiga Kaarel Hänni (Tallinna Reaalkool, 11. kl, õp Toomas Reimann), 43 punktiga Jonatan Kalmus (Hugo Treffneri Gümnaasium, 12. kl, õp Madis Reemann) ning 41,6 punktiga Richard Luhtaru (Miina Härma Gümnaasium, 9. kl, õp Erkki Tempel).

Pronks-auhinna väärilistele Eesti õpilastele andis Robert Kitt välja 100-eurosed stipendiumid, mille said 30,5 punktiga Airon Johannes Oravas (Tallinna Reaalkool, 10. kl, õp Toomas Reimann), 27,75 punktiga Paul Kerner (Tallinna Tõnismäe Reaalkool, 11. kl, õp Tamara Jevsejeva), 26,15 punktiga Eva-Maria Tõnson (Hugo Treffneri Gümnaasium, 11. kl, õp Madis Reemann) ning 25,8 punktiga Markus Rene Pae (Gustav Adolfi Gümnaasium, 12. kl, õp Virgi Roop).

Parimate eksperimentaatorite eriauhinnad said Taavet Kalda ja Kaarel Kivisalu (Tallinna Reaalkool, 8. kl, õp Mart Kuurme).

Stipendiumisaajad on dokumenteeritud žürii otsuses.

Võistluse detailsete tulemustega saab tutvuda siin.

Vastavalt võistluse tulemustele arvatakse juulis Šveitsis toimuva rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi Eesti võistkonna liikmeteks Kristjan Kongas, Taavet Kalda, Kaarel Hänni, Jonatan Kalmus ja Richard Luhtaru.

Lõppvooru tulemused

| Comments

Sel nädalavahetusel (9. – 10. aprill) toimus Tartus Physicumis 63. Eesti füüsikaolümpiaadi lõppvoor, kuhu oli kutsutud osalema 120 parimat ainetudjat üle Eesti.

Õpilastel tuli lahendada viie tunni jooksul nii teoreetilisi kui eksperimentaalülesandeid, mille temaatika varieerus klassikalisest koolifüüsikast kuni lihtsama tuumafüüsikani – näiteks tuli õpilastel arvutada ohutu diktüoneemakilda kivimitükikese mass, millest tekkinud radioaktiivne kiirgus jääks veel lubatud normidesse. Eksperimentaalselt uuriti näiteks tiiviku pöörlemissageduse ja võimsuse vahelist seost, mille otsene praktiline rakendus puudutab tuulegeneraatoreid: kuidas on seotud tuulekiirus ja saadav elektrivõimsus.

Lisaks ülesannete lahendamisele oli õpilastele võimalik kuulata motiveerivad huviloengud, mille pidasid Eesti Energia kodukliendi ärijuht Taavi Pungas ning ESTCube’i meeskonnajuht Karl Reinkubjas.

Gümnaasiumi arvestuses võitis olümpiaadi Kristjan Kongas (Tallinna Reaalkool, 12. kl, õp Mart Kuurme), talle järgnes napi vahega Taavet Kalda (Tallinna Reaalkool, 11. kl, õp Toomas Reimann). Põhikooli arvestuses olid parimad Hendrik Vija (Miina Härma Gümnaasium, 8. kl, õp Erkki Tempel) ning Hannes Kuslap (Miina Härma Gümnaasium, 9. kl, õp Erkki Tempel / Richard Luhtaru).

Üldvõitjale Kristjan Kongasele pani eriauhinna välja TÜ füüsika instituut. Swedbanki juhatuse esimees Robert Kitt andis välja stipendiumi “Benoit Mandelbroti jälgedes”, mille said Taavet Kalda, Hendrik Vija ja Hannes Kuslap (igaüks 250 eurot). Eesti füüsika seltsi eriauhinna sai Taavet Kalda.

Tallinna Tehnikaülikooli poolt välja pandud stipendiumi “Mente et manu” said gümnaasiumi astmes (9. klassi õpilane) Richard Luhtaru (150 eurot), Kaarel Hänni (130 eurot), Oliver Nisumaa (130 eurot), Jonatan Kalmus (130 eurot) ning põhikooliastmes Kaarel Paal (130 eurot) ja Hanna-Riia Allas (130 eurot).

Zürii otsuses on dokumenteeritud auhinnasaajad ning nimetatud (punktid VIII ja IX) Eesti võistkonna liikmed 14. Eesti-Soome olümpiaadile, mis toimub 25.-27. aprillil Tallinnas.

Avaldame järgnevalt ka lõplikud tulemuste protokollid:

Gümnaasiumi tulemused: koond 10. kl 11. kl 12. kl
Põhikooli tulemused: koond 8. kl 9. kl

Täname kõiki lõppvoorus osalenud õpilasi ning nende õpetajaid ning soovime jõudu järgmiseks olümpiaadihooajaks valmistumisel või ülikooliõpinguteks!

Lõppvooru ajakava

| Comments

Sel nädalavahetusel toimuva olümpiaadi lõppvooru ajakava on järgnev:

Laupäev, 9. aprill 2016
10.00 - 11.00Füüsikaolümpiaadist osavõtjate registreerimine (TÜ Füüsika Instituut. W. Ostwaldi 1)
10.00 - 11.15Hommikueine (Chemicumi kohvik)
11.15Füüsikaolümpiaadi avamine (Physicum - A 106)
12.00 - 17.00FÜÜSIKAOLÜMPIAAD
12.30Žürii kohtumine õpetajatega (Chemicumi kohvik)
16.30 - 18.00Lõunasöök (Chemicumi kohvik)
Pühapäev, 10. aprill 2016
9.15 - 10.45Esialgsed tulemused. Apelleerimine (Physicum - A106)
10.00 - 13.00Lahtine võistlus astronoomias (soovijatele) (Physicum)
11.15 - 12.15Huviloeng, Taavi Pungas
12.15 - 14.00Lõunasöök Chemicumis
13.15 - 14.45Huviloeng, Karl Reinkubjas “Kosmoseriik Eesti – teel tähtede poole” (EstCube)
15.00 - 16.00Olümpiaadi lõpetamine (Physicum - A106)

Loodetavasti on kõik kutsutud juba oma osalemisest või mitte osalemisest teatanud.