Eesti füüsikaolümpiaad

Jooksev info, ülesannete arhiiv, õppematerjalid

Lõppvooru kutsed

| Comments

Avaldame lõppvooru (15. – 16. aprillil Tartus) kutsutud õpilaste lõpliku nimekirja. (Infoks: eelregistreerumise põhjal teatas oma lõppvoorus mitteosalemisest 6 õpilast, selle võrra oleme saanud kutsuda täiendavalt õpilasi üleriigilise pingerea alusel).

NB! Lõppvooru korralduslik info, ajakava ja registreerumisinfo on leitav teaduskooli kodulehelt.

Comments