Eesti füüsikaolümpiaad

Jooksev info, ülesannete arhiiv, õppematerjalid

Piirkonnavooru võitjad ja statistika

| Comments

Vastavalt olümpiaadi juhendile avaldame füüsikaolümpaadi piirkondade võitjatena ja varasemate võistluste põhjal lõppvooru (15. – 16. aprill) pääsenud õpilaste nimekirja. Kutsutuil on kohustus hiljemalt 20. veebruariks teatada registreerumislehe kaudu oma osalemisest/mitteosalemisest lõppvoorus. Ülejäänud lõppvooru kohad jagatakse üleriigilise pingerea alusel ning kutsutute nimekirjad avaldatakse hiljemalt 27. veebruaril.

Ühtlasi avaldame piirkonnavooru osalemisstatistikat. Piirkonnavoor toimub korraga 20 Eesti paigas, iga piirkonna kohta avaldame osalejeta arvu nii põhikooli kui gümnaasiumi vanuserühmas ning ka iga klassi võitjate keskmised punktisummad:

Comments