Eesti füüsikaolümpiaad

Jooksev info, ülesannete arhiiv, õppematerjalid

IdPhO 2020

| Comments

Eesti võistkond võitis rahvusvaheliselt füüsikaolümpiaaidlt kaks hõbemedalit ja kolm pronksmedalit.

Vaatamata tänavusele ülemaailmsele kriisile toimus 7.-15. detsembril siiski ka sel aastal rahvusvaheline füüsikaolümpiaad, IdPhO2020, vt olümpiaadi koduleht. Vaid mõnekuulise etteteatamisajaga võttis olümpiaadi korraldamise enda peale Venemaa (Moskva ülikool ja haridusministeerium) ning see toimus arusaadavalt muudetud formaadis: ülesannete lahendamine toimus igas osalevas riigis koha peal, kuid muu olümpiaadi korraldus oli keskselt juhitud ning üsna sarnane tavapärasega.

Eesti võistkonna koosseis selgus kevadel internetiformaadis toimunud Põhja-Balti füüsikaolümpiaadi tulemuste põhjal ning võistkonda valiti: Konstantin Dukatš, Kaarel Kivisalu, Kristjan-Erik Kahu, Jarl Patrick Paide, Hendrik Vija.

Vasakult: Kristjan-Erik Kahu, Kaarel Kivisalu, Jarl Patrick Paide, Hendrik Vija, Konstantin Dukatš. Foto: Kaur Aare Saar.

Eesti õpilased lahendasid ülesandeid Tartu ülikooli Phsicumis. Võistlusvoorud toimusid kahel päeval, kus tavapäraselt lahendati ühel päeval viis tundi teooriaülesandeid ja teisel päeval eksperimendiülesandeid (linkidelt avanevad ülesannete eestikeelsed tõlked). Korraldajad olid valinud mitmekesise temaatikaga ülesanded ning need hästi ette valmistanud. Teoaariaülesannetesse mahtus nuputamist nii klassikalise elektromagnetismi ainetel kui ka lasertehnoloogiate ja mittelineaarse optika valdkonnast. Eksperimendivoorus tegeleti kristallograafiaga, kus heade tulemuste saavutamiseks läks tarvis suurepärast intuitsiooni mikroskoopilise maailma ja valguse difraktsiooninähtuse seostamiseks.

Eksperimendivooru ülesannete lahendamine Tartus Physicumis. Foto: Kaur Aare Saar.

Eskperimendikomplektid olid kokku pandud Moskvas ning saadetud postiga igasse osavõtvasse riiki. Samuti olid Venemaa korraldajate poolt igale osavõtvale riigile määratud võistlusvoore koha peal jälgima ametlikud vaatlejad, et garanteerida kõikjal ausatest võistlusreeglitest kinnipidamine.

Olümpiaadist võttis osa 45 riiki ja 204 õpilast. Kõik Eesti õpilased jõudsid medalikohtadele: Konstantin Dukatš ja Kaarel Kivisalu võitsid hõbemedalid ning Kristjan-Erik Kahu, Jarl Patrick Paide ja Hendrik Vija teenisid välja pronksmedalid. Riikide arvestuses olid parimad Hiina ja Venemaa, kõik nende riikide õpilased võitsid kuldmedalid.

Parimate eesti õpilastena võitsid hõbemdalid Konstantin Dukatš (esiplaanil) ja Kaarel Kivisalu (tagaplaanil). Foto: Kaur Aare Saar.

Medalisaajad kuulutati välja üle veebi toimunud lõputseremoonial. Kuvatõmmis videost.

Olümpiaadi kohapealse toimumise korraldas Tartu ülikooli teaduskool. Ülesannete tõlkeid toimetasid ning lahendusi hindasid Kaur Aare Saar, Oleg Košik, Richard Luhtaru, Mihkel Kree.

Comments