Eesti füüsikaolümpiaad

Jooksev info, ülesannete arhiiv, õppematerjalid

3. nädala ülesanne

Valguse kiirus

Esimese hinnangu valguse kiirusele andis taanlane Ole Rømer 1675. aaastal, uurides Jupiteri kaaslase Io liikumist. Io orbiit asetseb ligikaudu Maa orbiidi tasapinnas, nii et kaaslane kaob periooditi Jupiteri varju. Mõõtmised näitavad, et intervall kahe järjestikuse hetke vahel, kui Io ilmub nähtavale Jupiteri varjust, kõigub maksimaalselt $\pm\, 15 \, \text{s}$ ulatuses teatava keskväärtuse ($42,\!5\, \text{h}$) ümber sõltuvalt Päikese, Maa ja Jupiteri vastastikusest asendist (vt. joonis). Teades, et Maa kaugus Päikesest on $1,\!5 \cdot 10^8 \, \text{km}$, hinnata valguse kiirust. Eeldada, et Jupiteri orbitaalkiirus ümber Päikese on palju väiksem kui Maal.

Kuva lahendusidee

Comments